ННІ БА

Навчальний посібник "Міські інженерні мережі"

Навчальний посібник "Міські інженерні мережі"

Вийшов з друку навчальний посібник доктора технічних наук, професора, завідувача кафедри міського будівництва і господарства Ткачука Олександра Андрійовича «Міські інженерні мережі».

В навчальному посібнику наведено основні поняття та принципи проектування, влаштування та утримання міських інженерних мереж сучасних населених пунктів. Розглянуто питання гідравлічних та інших розрахунків інженерних мереж, визначення їх основних конструктивних розмірів, способи влаштування в умовах щільної міської забудови та їх експлуатації. Значна увага приділення вимогам чинних нормативних документів (ДБН, ДСТУ, Правил тощо), застосуванню нових матеріалів, методів і технологій влаштування, паспортизації, санації та інших сучасних підходів до утримання інженерних мереж.

Навчальний посібник буде корисний для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за напрямом підготовки «Будівництво» за професійними спрямуваннями «Міське будівництво і господарство» та «Теплогазопостачання та вентиляція», а також інших фахівців будівельного профілю.

З посібником можна ознайомитись в науковій бібліотеці НУВГП та за електронною адресою  http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/3674.

Кафедра міського будівництва і господарстваназад