ННІ БА

II Конференція студентів, аспірантів та молодих вчених "Будівництво, архітектура та безпека життя"

II Конференція студентів, аспірантів та молодих вчених "Будівництво, архітектура та безпека життя"

В період з 25 квітня по 15 травня 2018 року з нагоди проведення "Дні науки" в НУВГП проходила II Конференція студентів, аспірантів та молодих вчених "Будівництво, архітектура та безпека життя". 

На конференції працювало 10 секцій, зокрема:
- Сучасні проблеми теорії, історії і практики архітектури та містобудування;
- Архітектура: 1. Синтез архітектури та мистецтва;
2. Архітектурні конструкції і геометричне моделювання;
- Ефективні будівельні матеріали з використанням промислових відходів;
- Автомобільні дороги, основи і фундаменти;
- Будівельні конструкції, будівлі та споруди;
- Опір матеріалів і будівельна механіка;
- Стан та перспективи розвитку систем теплогазопостачання, вентиляції та санітарної техніки;
- Водопостачання і водовідведення;
- Міського будівництва і господарства;
- Безпеки життя і дільності людини.

Спектр питань, що досліджувався молодими науковцями, просто вражає. Це питання:

- Впровадження і використання альтернативних джерел енергії в Україні та Польщі

- Застосування систем панельно-променевого опалення та охолодження в аудиторіях університету

- Моделювання системи опалення корпусу №3, НУВГП

- Аналіз об'ємно-планувального рішення умов видимості та природньої освітленості лекційної аудиторії №453

- Містобудівний аналіз центральної частини міста рівне

- Аналіз об'ємно-планувального рішення, умов видимості та природної освітленості лекційної аудиторії №453

- Аналіз умов видимості актової зали НУВГП

- Містобудівельний аналіз реконструкції житлової забудови з урахуванням ресурсу перших поверхів.

- Методика реконструкції забудови приватного сектору на етапах розвитку міста

- Особливості формування громадських просторів

- Містобудівний аналіз центральної частини м. РІвне

- Пасивні будинки: особливості конструкції, географія використання, результати енергоокупності.

- Містобудівельний аналіз центральної частини м. Рівне

- Вплив основних параметрів на роботу інфільтраційних басейнів у системах водовідведення

- Принципи влаштування паркінгів у сельбищних зонах міст

- Порівняння вартості опалення індивідуального житлового будинку при використанні різних джерел енергії.

- Вплив аспіраційного гранітного пилу на властивості наджорстких бетонних сумішей, що піддаються силовому ущільненню

- Розв'язання осесиметричної задачі згинання круглих пластин чисельними методами

- Аналіз практики та ефективності використання ТПВ (твердих побутових відходів) в якості альтернативних джерел енергії

- Вплив циклонної деревної золи на властивості вібропресованого бетону

- Аутстафінг

- Сухі будівельні суміші на композиційному в'яжучому

- Технологія сухих будівельних сумішей для клейових розчинів із застосуванням гранітного та скляного пилу

- Швидкотвернучі розчинові композиції

- Реологічні властивості високоміцного, литого, дрібнозернистого бетону на відсівах каменеподрібнення

- Аналіз умов видимості актової зали НУВГП

- Оцінка економічної ефективності застосування теплового насосу типу "повітря-вода" у бівалентній схемі автономного теплопостачання житлового будинку спільно з газовим конденсаційним котлом.

- Удосконалення протипожежного захисту сільських населених пунктів в умовах децентралізації влади

- Технологія бетонів з мінеральними наповнювачами на основі аспіраційного пилу

- Безавтоклавний пінобетон з активними мінеральними наповнювачами

- Дослідження та апробація наукових засад про потік відмов розподільних газопроводів

- Стрес на робочому місці – проблема міжнародного рівня

- Стійкість нетонких тришарових анізотропних циліндричних оболонок під дією осьового стиску

- Сучасні теплоізоляційні матеріали із органічної сировини
і їх фізичні властивості

- Ефективність використання протиаерозольних респіраторів в умовах пилового забруднення виробничого середовища

- Застосування прикладного системного аналізу до рішення проблем безпеки праці

- Possible ways of wastewater energy potential use

- Методика розподілу теплової енергії на опалення між споживачами багатоквартирного будинку

- Особливості впровадження закону №2119 та
аналіз розрахунку витрат теплової енергії на опалення багатоквартирних будинків країнами ЄС

- Методика розподілу витрат теплової енергії на опалення між споживачами багатоквартирного будинку

- Шляхи рішення проблемних питань безпечної експлуатації енергетичних об'єктів.

- Напружений стан анізотропних цилиндричних оболонок  під дією бокового розподіленого тиску в просторовій постановці

- Ефективність використання протиаерозольних респіраторів в умовах пилового забруднення виробничого середовища

- Сучасні технології вилучення із стічних вод сполук азоту і фосфору

- Способи визначення коефіцієнта стоку при проектуванні дощової каналізації

- Умови видимості в лекційній аудиторіїї № 673

- Визначення максимального шару опадів, стік від якого підлягає очищенню у повному обсязі

- Схеми регулювання дощового стоку

- Визначення місткості регулюючого резервуару

- Практичне використання функціонально-вартісного аналізу для удосконалення напірних фільтрів

- Експериментальне дослідження процесу фільтрування стічних вод на пінополістирольних фільтрах

- Раціональне використання альтернативних джерел водопостачання в оборотних системах промислових підприємств виробництва хімічних добрив

- Використання смектит-цеолітових туфів Славутського району для доочищення природних вод від важких металів

- Особливості техніко-економічного обгрунтування підбору комплекту основного насосного обладнання насосної станції ІІ-го підняття

- Використання біотехнологій для очищення підземних вод

- Неавтоклавні пінобетони з використанням сухих сумішей

- Сухі будівельні суміші на фосфогіпсовому в’яжучому

- Підбір конструктивних параметрів рибозахисного оголовка на водозаборі

- Порівняння традиційних теплових насосів з інверторними

- Роль громадських просторів у розвитку міст

- Безавтоклавний пінобетон з активними мінеральними наповнювачами

- Будівельні розчини на основі техногенних відходів

- До питання стійкості пологих анізотропних оболонок обертання

- Містобудівних аналіз реконструкції житлової забудови з урахуванням ресурсу перших поверхів

- Методика реконструкції забудови приватного сектору на етапах розвитку міста

- Моделювання таблиць рішень в програмному середовищі MS Access для систематизованого методу побудови "Дерев відмов"

- Технологія високоміцних швиткотверднучих бетонів із застосуванням активних мінеральних наповнювачів

- Високоміцні бетони з застосуванням ВНВ і ТМЦ

- Технологія вібропресованих бетонів з використанням малоклінкерних та безклінкерних в'яжучих

- Функціональна класифікація території міст

- Уточнена модель НДС балки з врахуванням поперечних зсувів та обтиснення

- Функціональна класифікакація території міста

Дякуємо всім, хто взяв участь в роботі конференції.назад