ННІ БА

ФОРУМ МОЛОДИХ НАУКОВЦІВ

ФОРУМ МОЛОДИХ НАУКОВЦІВ

Завершила роботу секція «Безпека життя і діяльності людини», що працювала на кафедрі охорони праці і безпеки життєдіяльності в рамках ІІІ Конференції студентів, аспірантів, молодих вчених ННІБА.

13 студентів під орудою 7 наукових керівників – викладачів кафедри ОП та БЖД – підготували 11 доповідей, в яких було розглянуто проблеми підвищення безпеки людини у виробничому процесі, захисту довкілля від техногенних впливів, новації в порядку розслідування нещасних випадків тощо.

Усі доповіді добре були проголошені в режимі відеопрезентації і викликали живий інтерес учасників засідання. 

Доповідачі отримали сертифікати, що підтверджують їх участь у конференції і набули певний досвід у викладенні своїх пізнань для загалу, а керівники, після певного хвилювання, відчули творче задоволення від цього засідання.

Доцент кафедри ОП та БЖД

В. Гнєушевназад