ННІ БА

Формування баз тестових завдань в системі Moodle кафедри ОП та БЖ

Формування баз тестових завдань в системі Moodle кафедри ОП та БЖ

На кафедрі охорони праці і безпеки життєдіяльності (ОП і БЖД) відбувся методичний семінар на тему «Формування баз тестових завдань в системі Moodle». Провідний фахівець Навчально-наукового центру незалежного оцінювання доцент кафедри ОП і БЖД В. Зощук покроково, із застосуванням відеопрезентації, розповів присутнім про методику формування тестових завдань для модульного поточного і підсумкового контролю рівня знань студентів з дисциплін, що мають різну кількість кредитів та різні види підсумкового контролю.

Найбільша увага була приділена процедурі внесення сформованих баз тестових завдань в систему Moodle. Саме з цього приводу було задано найбільше запитань, на які доповідач дав кваліфіковані відповіді.

Підсумком семінару стало не тільки засвоєння викладачами азів методики формування баз тестових завдань в системі Moodle, а й розуміння того, що в зимові «канікулярні» місяці доведеться виконати дуже значний обсяг цього нового виду методичної роботи!

Доцент кафедри Оп та БЖ Гнєушев В.О.назад