ННІ БА

День науки 2017: Вийшов науковий збірник з публікаціями співробітників кафедри ВВБС

День науки 2017: Вийшов науковий збірник з публікаціями співробітників кафедри ВВБС

Вийшов з друку «Науковий вісник будівництва» №1 (том 87), що випускається Харківським національним університетом будівництва та архітектури. Вісник включає статті вчених, в яких висвітлюються результати фундаментальних та прикладних досліджень з пріоритетних напрямків, зокрема, охорони навколишнього середовища. Зокрема, у №1 збірника розміщені статті ряду співробітників кафедри ВВБС: Мартинова С.Ю., Орлової А.М., Куницького С.О. «Пінополістирольні фільтри в схемах контактного знезалізнення води»; Одуд Л.М., Ковальчука В.А. «Дослідження можливості   застосування   пінополіститрольних фільтрів із зростаючим шаром завислого осаду в технологічних схемах водопідготовки промислових підприємств»; Ковальчука В.А. «Зменшення приросту активного мулу при попередньому вилученні завислих речовин із стічних вод».

Зам. зав. кафедри ВВБС з наукової роботи проф. Ковальчук В.А.назад