ННІ БА

"Будівництво, архітектура та безпека життя" (секція Стан та перспективи розвитку систем теплогазопостачання, вентиляції та санітарної техніки)

"Будівництво, архітектура та безпека життя" (секція Стан та перспективи розвитку систем теплогазопостачання, вентиляції та санітарної техніки)

15травня 2018р. відбулась науково-технічна конференція «Стан та перспективи розвитку систем теплогазопостачання, вентиляції та санітарної техніки» студентів за професійним спрямуванням та спеціальністю «Теплогазопостачання та вентиляція» 3-го, 4-го і 5-го курсів навчання.

Під час доповідей студентами були висвітлені питання проектування сучасних та модернізації існуючих опалення та вентиляціїз використанням заходів енергозбереження та використанням альтернативних джерел енергії.

Розглянуті сучасні енергоефективні рішення опалення та вентиляції на основі проведеного енергоаудиту навчальних корпусів НУВГП.

Проведено дослідження та апробація наукових засад про потік відмов розподільних газопроводів. Зроблено порівняння вартості опалення індивідуального житлового будинку при використанні різних джерел та запропонована методика розподілу теплової енергії на опалення між споживачами багатоквартирного будинку.

Після виступу доповідачів викладачами кафедри теплогазопостачання, вентиляції та санітарної техніки були обрані переможці:

1-ше місце – Кожушко О.Д.(аспірант кафедри ТГВтаСТ) «Possible ways of wastewater energy potential use» (керівник к.т.н., доцент Кізєєв М.Д.);

2-ге місце – Прищепа Я.М. (ТГВ-11інт) «Оцінка економічної ефективності застосування теплового насосу типу "повітря-вода"  у бівалентній схемі автономного теплопостачання житлового будинку спільно з газовим конденсаційним котлом (керівник к.т.н., доцент Проценко С.Б.);

3-тє місце – Островський Ю.М. (ТГВ-51м) «Моделювання системи опалення корпусу №3, НУВГП» (керівник к.т.н., доцент Проценко С.Б.).

Переможці та всі учасники конференції були нагороджені подарунками від спонсорів та навчальною літературою, а їх наукові роботи рекомендовані для опублікування в студентському науковому збірнику.

Заступник завідувача кафедри ТГВ та СТ     Ольга Новицьканазад