ННІ БА

БЕЗПЕКА ЖИТТЯ І ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ – АКТУАЛЬНЕ ПИТАННЯ СЬОГОДЕННЯ

БЕЗПЕКА ЖИТТЯ І ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ – АКТУАЛЬНЕ ПИТАННЯ СЬОГОДЕННЯ

18-19 квітня 2019 року на базі кафедри охорони праці та безпеки життєдіяльності НУВГП відбулася XVII Міжнародна науково-методична конференція «Безпека життя і діяльності людини – освіта, наука, практика».

Мета проведення конференції – покращення підготовки здобувачів вищої освіти з питань безпеки життєдіяльності як відповідь на виклики сьогодення, що характеризується зростанням рівня небезпек природного, антропогенного та соціального характеру.

В організації конференції взяли участь представники 24 установ та організацій з 6 країн: України, Болгарії, Польщі, Словаччини, США та Чехії. 

Від імені ректорату конференцію привітав к.с-г.н., доцент, проректор з науково-педагогічної та навчальної роботи Валерій Сорока, який також розповів про принципову позицію університету щодо підсилення безпекової складової в навчальних дисциплінах та прийняту у НУВГП структуризацію дисциплін, що стосуються безпеки життєдіяльності, цивільного захисту та охорони праці. На відкритті конференції також був присутній директор ННІБА професор Р. Макаренко.

В режимі пленарного та секційних засідань було заслухано близько 60 доповідей, що стосувалися проблем освіти у сфері цивільної безпеки, питань безпеки у різних галузях діяльності людини, реалізації науково-практичних аспектів БЖД, техногенно-екологічної та пожежної безпеки.

На заключному засіданні було розглянуто проект рішення конференції стосовно покращення підготовки здобувачів вищої освіти з питань безпеки життєдіяльності.

За результатами конференції видається збірник тез доповідей.

 Доцент кафедри охорони праці та безпеки життєдіяльності В. Гнєушев
назад