ННІ БА

162 "Біотехнології та біоінженерія" освітня програма "Біотехнології, біоробототехніка та біоенергетика""

162 "Біотехнології та біоінженерія" освітня програма "Біотехнології, біоробототехніка та біоенергетика""

162 "Біотехнології та біоінженерія" освітня програма "Біотехнології, біоробототехніка та біоенергетика""

ОСНОВНІ ДИСЦИПЛІНИ

*  загальна біотехнологія

*  біоінженерія

*  молекулярна біотехнологія

*  програмування

*  мікропроцесорні системи та програмування мікропроцесорних засобів

*  програмування робототехнічних засобів

*  мехатроніка та роботизовані комплекси

*  основи біоінформатики

*  технології розробки стартап проектів

*  генетика і основи селекції

*  промислові біотехнології

*  біоенергетика

*  практичний курс англійської мови

*  основи наукових досліджень та інженерної творчості

 ВИПУСКНИК ЗМОЖЕ

Керувати:

*  виробничим підрозділом в сфері біотехнологій та біоінженерії.

Аналізувати:

*  технологічні процеси і режими виробництва продукції, що випускається підприємством;

*  здійснення виробничо-технологічних робіт, що пов’язані з використанням біологічних агентів та продуктів їх життєдіяльності;

Розробляти:

*  склад поживного середовища, спосіб культивування біологічного агента, необхідні допоміжні роботи та основні стадії технологічного процесу;

*  пропозиції до технологічних нормативів, регламентів, інструкцій та іншої технологічної документації.

Організовувати:

*  трудову діяльність підрозділу, установи;

*  підготовку до проведення експериментальних робіт з освоєння нових технологічних процесів.

Забезпечувати:

*  комплексне виконання проектно-технологічних розрахунків та здійснення виробничо-технологічних робіт, що пов’язані з використанням біологічних агентів та продуктів їх життєдіяльності;

Контролювати:

*  дотримання технологічної дисципліни, правильну експлуатацію технологічного устаткування, ведення технологічних процесів відповідно до вимог.

 ВИПУСКНИК ЗМОЖЕ ПРАЦЮВАТИ:

технологом, інженером, майстром, мікробіологом на молокопереробних заводах та хлібозаводах, на підприємствах з виробництва пива, вина, спирту, квасу, дріжджів, м’ясопереробних виробництвах, грибних фермах, на підприємствах з виробництва ферментів, амінокислот, біодобавок, на фармацевтичних заводах з виробництва ліків, біоенергетичних комплексах, в лабораторіях з контролю…

 ОТРИМУЄ КВАЛІФІКАЦІЮ: бакалаврз біотехнологій та біоінженерії.

ФОРМА НАВЧАННЯ: денна.

тел. (067) 150-12-14

facebook.com/BioTechNuwee

Instagram @biotech_nuwee

#вступ2020 #біотех #нувгп #бакалавр #вибір #спеціальність #інжеенр #технологназад