ННІ БА

Для бакалавра

Шифр галузіКод, назва спеціальностіНазва програмиКерівникПрограма
 19 192 - "Будівництво та цивільна інженерія"

 Освітньо-професійна програма першого (бакалаврського) рівня вищої освіти  "Будівництво та цивільна інженерія" (Водопостачання та водовідведення)

Кваліфікація: технік-бідівельник

 Шадура В.О. 

Для магістра

Шифр галузіКод, назва спеціальностіНазва програмиКерівникПрограма
19192 - "Будівництво та цивільна інженерія"Освітньо-професійна програма другого (магістерського) рівня вищої освіти з "Водопостачання та водовідведення"Мартинов С.Ю.  


Обговорення освітніх програм

Проєкт освітньо-професійної програми «Водопостачання та водовідведення» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія» галузі знань 19 «Архітектура та будівництво»                                                                                                                                               Иконка pdf, adobe, acrobat reader 24x24 

Побажання та пропозиції щодо вдосконалення освітньої програми надсилати на електронну пошту керівника освітньої програми, завідувача кафедри водопостачання, водовідведення та бурової справи Мартинова Сергія Юрійовича – s.y.martynov@nuwm.edu.ua

Відповідальний за внесення інформації Плетюк Оксана Василівна                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Зміни від 06.04.2021 р.