ННІ БА

Для бакалавра

Шифр галузіКод, назва спеціальностіНазва програмиКерівникПрограма
  19 Архітектура та будівництво 192 Будівництво та цивільна інженерія  Освітньо-професійна програма першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія» галузі знань 19 «Архітектура та будівництво»  Макаренко Р.М. та інші 
 16 Хімічна та біоінженерія  162 Біотехнології та біоінженерія
 Освітньо-професійна програма "Біотехнології, біоробототехніка та біоенергетика" першого рівня вищої освіти за спецальністю 162 "Біотехнології та біоінженерія" галузі знань 16 "Хімічна та біоінженерія" Грицина О. О. та Ковальчук В. А. та Бляшина М. В.  

Для магістра

Шифр галузіКод, назва спеціальностіНазва програмиКерівникПрограма
 19 Архітектура та будівництво192 Будівництво та цивільна інженерія (Теплогазопостачання та вентиляція)  Освітньо-професійна програма «Теплогазопостачання і вентиляція» підготовки магістра другого рівня вищої освіти за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія» галузі знань 19 «Архітектура та будівництво» за спеціалізацією «Теплогазопостачання і вентиляція» Кізєєв М. Д.  
  19 Архітектура та будівництво 192 Будівництво та цивільна інженерія (Енергетична ефективність будівель та обстеження інженерних систем)  Освітньо-професійна програма «Енергетична ефективність будівель та обстеження інженерних систем» підготовки магістра другого рівня вищої освіти за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія» галузі знань 19 «Архітектура та будівництво» за спеціалізацією «Енергетична ефективність будівель та обстеження інженерних систем» Кізєєв М. Д.  
     

Відповідальний за внесення інформації Кравченко Наталія Віталіївна                                                                                                                                                                                                                                                             Інформація станом на 25.05.2020 р.