ННІ БА

 

Для бакалавра

Шифр галузіКод, назва спеціальностіНазва програмиКерівникПрограма
 19 192 "Будівництво та цивільна інженерія"

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА першого(бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 192 "Будівництво та цивільна інженерія" галузі знань 19 "Архітектура та будівництво". Кваліфікація: технік-будівельник

 Бабич Євгеній Михайлович

д.т.н., проф., завідувач кафедри ПЦБ та ІС

 

 

Для магістра

Шифр галузіКод, назва спеціальностіНазва програмиКерівникПрограма
 19 192 "Будівництво та цивільна інженерія"

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА "ПРОМИСЛОВЕ ТА ЦИВІЛЬНЕ БУДІВНИЦТВО" другого рівня вищої освіти за спеціальностю 192 "Будівництво та цивільна інженерія" галузі знань 19 "Архітектура та будівництво". Кваліфікація: інженер-будівельник

 Масюк Григорій Харитонович

к.т.н., проф., професор кафедри ПЦБ та ІС

 

Для аспіранта

Шифр галузіКод, назва спеціальностіНазва програмиКерівникПрограма
 19 192 "Будівництво та цивільна інженерія"

Освітньо-наукова програма третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 192 "Будівництво та цивільна інженерія"  галузі знань 19 "Архітектура та будівництво" Кваліфікація: Доктор філософії (PhD)

Бабич Євгеній Михайлович

д.т.н., проф., завідувач кафедри ПЦБ та ІС