ННІ БА

Перший рівень вищої освіти (бакалавр)

Шифр галузіКод, назва спеціальностіНазва програмиКерівникПрограма
19191 «Архітектура та містобудування»Освітньо-професійна програма підготовки бакалаврів першого рівня вищої освіти за спеціальністю 191 "Архітектура та містобудування" галізі знань 19 "Архітектура та будівництво" Кваліфікація: бакалавр архітектури. 2017 р.Михайлишин Ольга Леонідівна, д.арх., проф., завідувач кафедри
19191 «Архітектура та містобудування»Освітньо-професійна програма підготовки бакалаврів першого рівня вищої освіти за спеціальністю 191 "Архітектура та містобудування" галузі знань 19 "Архітектура та будівництво" Кваліфікація: бакалавр архітектури. 2020 р.Михайлишин Ольга Леонідівна, д.арх., проф., завідувач кафедри

Другий рівень вищої освіти (магістр)

Шифр галузіКод, назва спеціальностіНазва програмиКерівникПрограма
19191 «Архітектура та містобудування»Освітньо-професійна програма "Архітектура та містобудування" підготовки магістрів другого рівня вищої освіти за спеціальністю 191 "Архітектура та містобудування" галізі знань 19 "Архітектура та будівництво" Кваліфікація: магістр архітектуриМихайлишин Ольга Леонідівна, д.арх., проф., завідувач кафедри 

Третій рівень вищої освіти (доктор філософії)

Шифр галузіКод, назва спеціальностіНазва програмиКерівникПрограма
19191 «Архітектура та містобудування»Освітньо-наукова програма підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня доктор філософії, спеціальність 191 "Архітектура та містобудування" Кваліфікація: доктор філософії. 2016 р. Михайлишин Ольга Леонідівна, д.арх., проф., завідувач кафедри 
19191 «Архітектура та містобудування»Освітньо-наукова програма підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня доктор філософії, спеціальність 191 "Архітектура та містобудування" Кваліфікація: доктор філософії. Проєкт 2019 р. Михайлишин Ольга Леонідівна,д.арх., проф., завідувач кафедри
19191 «Архітектура та містобудування»Освітньо-наукова програма підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня доктор філософії, спеціальність 191 "Архітектура та містобудування" Кваліфікація: доктор філософії. 2019 р. Михайлишин Ольга Леонідівна, д.арх., проф., завідувач кафедри