ДОКУМЕНТИ

СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ННІАЗ
Стратегія розвитку навчально наукового інституту агроекології та землеустрою


НАУКОВІ ШКОЛИ ННІАЗ
Кваліфікаційна карта наукової школи д.с.-г.н., професора Клименка М.О.

Кваліфікаційна карта наукових шкіл кафедри агрохімії, грунтознавства та землеробства


АСПІРАНТУРА
Освітньо наукова програма Агрономія 2016 р.

Навчальний план підготовки докторів філософії за спеціальністю 201 "Агрономія", 2016 р.

Проект освітньо-наукової програми Агрономія, 2019 р.

Освітньо наукова програма Агрономія 2019 р.

Навчальний план підготовки докторів філософії за спеціальністю 201 "Агрономія", 2019 р.

Навчальний план підготовки докторів філософії за спеціальністю 201 "Агрономія", 2019 р. заочна ф.н.

Генеральна угода про співпрацю з Рівненською філією державної установи "Інститут охорони грунтів України"

Довідка про підтвердження вимірювальних можливостей у сфері грунтових досліджень ДУ "Інститут охорони грунтів України"

Свідоцтво про визначення вимірювальних можливостей Рівненська філія Інститут охорони грунтів України

Генеральна угода про співпрацю з Інститутом сільського господарства Західного Полісся НААН України

Довідка про підтвердження вимірювальних можливостей лабораторії агроекології та агрохімії Інституту Західного Полісся

Свідоцтво про визначення вимірювальних можливостей Інститут сільського господарства Західного Полісся України

Рецензія стейкхолдера Польовий В.М.

Рецензія стейкхолдера Лико Д.В.

Популяризація академічної доброчесності

Анкета для опитування здобувачів третього рівня ВО за спеціальністю 201 Агрономія

Результати анкетування здобувачів, 2019 р.

Результати анкетування здобувачів, 2020 р.


НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНІХ КОМПОНЕНТІВ ЦИКЛУ ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ ЗДОБУВАЧІВ ІІІ РІВНЯ ВО ЗА СПЕЦІАЛЬНСТЮ 201 "АГРОНОМІЯ"
Робоча програма "Етика і філософія науки"

Робоча програма "Іноземна мова"

Робоча програма "Прикладна математика"

Робоча програма "Технологія роботи над дисертацією"

Робоча програма "Управління науковими проектами"

Робоча програма "Філософія мови та культура спілкування"


НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНІХ КОМПОНЕНТІВ ЦИКЛУ СПЕЦІАЛЬНОЇ (ФАХОВОЇ) ПІДГОТОВКИ ЗДОБУВАЧІВ ІІІ РІВНЯ ВО ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 201 "АГРОНОМІЯ"
Робоча програма "Методологія теоретико-експериментальних досліджень в агрономії", 2019

Опис Методологія теоретико-експериментальних досліджень в агрономії

Методичні вказівки Методологія теоретико-експериментальних досліджень в агрономії

Робоча програма "Глобальні і регіональні проблеми в агрономії", 2019 р.

Опис Глобальні і регіональні проблеми в агрономії

Методичні вказівки Глобальні і регіональні проблеми в агрономії

Робоча програма "Збалансоване природокористування в контексті сталого розвитку агросфери", 2019 р.

Опис Збалансоване природокористування в контексті сталого розвитку агросфери

Методичні вказівки Збалансоване природокористування в контексті сталого розвитку агросфери

Робоча програма "Новітні досягнення в агрономії", 2019

Опис Новітні досягнення в агрономії

Методичні вказівки Новітні досягнення в агрономії

Робоча програма "Стійкі органічні забруднювачі в агросфері", 2019

Опис Стійкі органічні забруднювачі в агросфері

Методичні вказівки Стійкі органічні забруднювачі в агросфері

Робоча програма "Стандартизація та сертифікація в агросфері", 2019 р.

Опис Стандартизація та сертифікація в агросфері

Методичні вказівки Стандартизація та сертифікація в агросфері

Робоча програма "Новітні досягнення у вирішенні проблем у галузі охорони навколишнього середовища"

Робоча програма "Новітні досягнення у вирішенні проблем в галузі агроґрунтознавства та агрофізики"

Опис Новітні досягнення у вирішенні проблем в галузі агроґрунтознавства та агрофізики

Робоча програма "Сучасні аспекти наукової спеціальності"

Опис Сучасні аспекти наукової спеціальності

Освітні компоненти вибіркового блоку навчального плану ОНП Агрономія, 2019-2020 рр.


РАДА МОЛОДИХ ВЧЕНИХ ННІАЗ
Склад ради молодих вчених ННІ агроекології та землеустрою


Додаткові відомості
Угоди про співпрацю

https://drive.google.com/drive/folders/1KVjmGSgWSG-kIIliOgFH0xLxTRvpkmRz

Наукові публікації здобувачів та керівників ОНП Агрономія

https://drive.google.com/drive/folders/1d5i04IHpn-zH8N2cV-RyjsMGHNX2clwh