засідання вченої ради ННІ АКОТ

засідання вченої ради ННІ АКОТ

 

14 грудня 2015 р. відбулося засідання вченої ради ННІ АКОТ, на якому були присутні всі члени ради. Першим питанням розглянуто особливості вступу на спеціальності інституту у 2016 році. Затверджено коєфіцієнти для врахування балів при формування конкурсу.

Древецький В.В. доповів про стан підготовки науково-педагогічних кадрів на кафедрі АЕКІТ: за рік захищено 1 докторська дисертація, 3 кандидатські дисертації, опубліковано більше 100 наукових статей.

Затверджено звіт Мартинюка П. М з НДР «Математичне і компютерне моделювання  нелінійних фізико-технічних процесів гідромеханіки в багатокомпонентних середовищах пористої та нанопористої структури» за 2013-2015 роки.

Здійснено зміни в редакційній колегії вісника ННІ АКОТ.

Обговорено результати успішності студентів 2 курсу спеціальності АУТП з вищої математики.

Доведено до відома членів вченої ради різні накази та розпорядження.назад