Захисти дипломних проектів та бакалаврських робіт на кафедрі АЕтаКІТ

Захисти дипломних проектів та  бакалаврських  робіт на кафедрі АЕтаКІТ

З 22 по 26 червня на кафедрі автоматизації, електротехнічних та  комп’ютерно-інтегрованих технологій (АЕтаКІТ) відбулися захисти дипломних проектів студентами спеціальності «Автоматизоване управління технологічними процесами».

До захисту було представлено 51 дипломний проект студентами денної та заочної форм навчання. Державна екзаменаційна комісія оцінила 17 проектів на “відмінно”, 27 – “добре”  і 7 – “задовільно”. Варто відмітити високий рівень з підготовки дипломних проектів  у студентів заочної форми навчання.

В той же період з 22 по 25 червня на кафедрі вперше відбулися захисти 57 бакалаврських робіт студентами 4 курсу денної форми навчання за напрямом підготовки «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології». Членами екзаменаційної комісії було визнано найкращими бакалаврські роботи студентів Маркопольского В.О. (100 бал.), Мартинюка Ю.М. (96 бал.) та  Шабловського А.О. (95 бал.).

 

Кафедра автоматизації, електротехнічних

та комп’ютерно-інтегрованих технологійназад