Спеціальність 123 "Комп'ютерна інженерія" - АКРЕДИТОВАНО !

Спеціальність 123 "Комп'ютерна інженерія" - АКРЕДИТОВАНО !

     Національний університет водного господарства та природокористування отримав ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК галузевої експертної ради шодо можливості акредитації освітньої програми наступного змісту:

     Галузева експертна рада Національного агенства із забезпечення якості вищої освіти в галузі знань 12 "Інформаційні технології" розглянула на своєму засіданні 14.05.2020 р. матеріали акредитаційної справи № 0464/АС-20 щодо акредитації освітньої програми ID 392 в галузі знань 12 "Інформаційні технології" спеціальності "Комп'ютерна інженерія" бакалаврського рівня вищої освіти.

     За результатми  розгляду акредитаційної справи галузева експертна рада РЕКОМЕНДУЄ ухвалити рішення про акредитацію.

       Кафедра обчислювальної техніки начолі з завідувачем Борисом Борисовичем Круліковським зробила  першими в Університеті і першими в Рівненському регіоні з першої спроби!

     Кафедра обчислювальної техніки може приймати на навчання бакалаврів протягом 5 років!назад