Розклад модульних іспитів

Розклад модульних іспитів

Р о з к л а д

весняної лабораторно-екзаменаційної сесії  2015 – 2016 н.р.

для студентів заочної форми навчання

навчально-наукового інституту автоматики, кібернетики та обчислювальної техніки напрямів підготовки:

6.050202 “Автоматизація та комп`ютерно-інтегровані технології”,

6.050701 “Електротехніка та електротехнології”

та спеціальності

8.05020201 „Автоматизоване управління технологічними процесами”

модульні іспити



назад