Робоча поїздка делегації навчально-наукового інституту автоматики, кібернетики та обчислювальної техніки до Жешувського університету (Республіка Польща)

Робоча поїздка делегації  навчально-наукового інституту автоматики,  кібернетики та обчислювальної техніки до  Жешувського університету (Республіка Польща)

Делегація ННІ АКОТ, до якої входили також працівники відділу міжнародних зв’язків університету, відвідала Жешувський університет з 18 по 19 лютого 2016 року в рамках реалізації договору про співпрацю між обома університетами.

Основною метою поїздки було налагодження зв’язків між навчально-науковим інститутом автоматики, кібернетики та обчислювальної техніки і природничо-математичним факультетом Жешувського університету (Wydział Matematyczno-Przyrodniczy).

         В ході зустрічей українські та польські колеги обговорили низку питань подальшої співпраці. Серед них:

- безкоштовне стажування викладачів ННІ АКОТ на базі природничо-математичного факультету Жешувського університету (Wydział Matematyczno-Przyrodniczy);

- проведення спільної конференції студентів та молодих вчених на базі           ННІ АКОТ і природничо-математичного факультету Жешувського університету (Wydział Matematyczno-Przyrodniczy);

- участь викладачів та студентів ННІ АКОТ у програмі обмінів “Ерасмус+” на базі природничо-математичного факультету Жешувського університету (Wydział Matematyczno-Przyrodniczy);

- проведення літніх (зимових) шкіл з польської мови на базі Жешувського університету для студентів і викладачів ННІ АКОТ;

- підготовка спільних патентів на винаходи;

По більшості з цих питань знайдено взаємовигідні рішення.    

Детально обговорювалася можливість навчання за подвійними дипломами для студентів які навчаються в ННІ АКОТ.

        

Попередньо домовлено про започаткування навчання за подвійними дипломами за спеціальностями “Прикладна математика”, “Комп’ютерна інженерія” та “Мехатроніка” ОКР “магістр”. В перспективі можлива подібна співпраця також за ОКР “бакалавр”.

Керівництво Жешувського університету висловило бажання налагодити подібну співпрацю за іншими спеціальностями, які є в НУВГП та Жешувському університеті.

 

 

Директор ННІ АКОТ                П.О.Тадеєв назад