Р о з к л а д заліково-екзаменаційної сесії 2016 – 2017 н.р.

Р о з к л а д заліково-екзаменаційної сесії  2016 – 2017 н.р.

Р о з к л а д

заліково-екзаменаційної сесії  2016 – 2017 н.р.

для студентів 6 курсу (спеціалісти) заочної форми навчання

навчально-наукового інституту автоматики, кібернетики та обчислювальної техніки спеціальності:  151 “Автоматизація та комп`ютерно-інтегровані технології”

АУТП - 6 курсназад