Р о з к л а д лабораторно-екзаменаційної сесії 2015 – 2016 н.р. ( заочна форма навчання)

Р о з к л а д лабораторно-екзаменаційної сесії 2015 – 2016 н.р. ( заочна форма навчання)

 

 

Р о з к л а д

весняної лабораторно-екзаменаційної сесії  2015 – 2016 н.р.

для студентів заочної форми навчання

навчально-наукового інституту автоматики, кібернетики та обчислювальної техніки напрямів підготовки:

6.050202 “Автоматизація та комп`ютерно-інтегровані технології”,

6.050701 “Електротехніка та електротехнології”

та спеціальності

8.05020201 „Автоматизоване управління технологічними процесами”

 

1 і 2 рік навч. ЕЕт-інт.

1 курс АУТП

2 курс АУТП

3 АУТП (звич. і інт.)

АУТП - 4 курс,4-інт курс

АУТП -5 курсназад