Р о з к л а д лабораторно-екзаменаційної сесії 2016 – 2017 н.р.

Р о з к л а д лабораторно-екзаменаційної сесії  2016 – 2017 н.р.

Р о з к л а д

лабораторно-екзаменаційної сесії  2016 – 2017 н.р.

для студентів заочної форми навчання

навчально-наукового інституту автоматики, кібернетики та обчислювальної техніки спеціальностей (напрямів підготовки):

151 “Автоматизація та комп`ютерно-інтегровані технології”,

6.050202 “Автоматизація та комп`ютерно-інтегровані технології”,

141 “Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка”,

6.050701 “Електротехніка та електротехнології”,

112 “Комп’ютерні науки та інформаційні технології”,

123 “Комп’ютерна інженерія”

1 курс АУТП

1 курс КІ

1 курс КН

1-інт. ЕЕ

2-інт. ЕЕ 3-інт.ЕЕ

3 АУТП (звич. і інт.)

3-інт. КІ

3-інт. КН

4 курс АУТП (звич. і інт.)

5 курс АУТП (звич. і інт.)назад