Р о з к л а д для студентів заочної форми навчання

Р о з к л а д для студентів заочної форми навчання

Р о з к л а д

настановної лабораторно-екзаменаційної сесії  2016 – 2017 н.р.

для студентів заочної форми навчання

Навчально-наукового інституту автоматики, кібернетики та обчислювальної техніки

напряму підготовки:

  

6.050202 “Автоматизація та комп`ютерно-інтегровані технології”,

 та спеціальності:

 151 „Автоматизація та комп`ютерно-інтегровані технології”

3 АУТП (звич. і інт.)

5 курс

АУТП - 4 курс,4-інт курс

АУТП - 6 курсназад