он-лайн засідання Науково-методичної ради з якості ННІ АКОТ

он-лайн засідання Науково-методичної ради з якості ННІ АКОТ

29 квітня 2020 року відбулося чергове он-лайн засідання Науково-методичної ради з якості ННІ АКОТ.

Обговорювався ряд важливих питань, зокрема, про діяльність студентського наукового товариства та студентських наукових гуртків на кафедрах ННІ АКОТ. Так на кафедрі автоматизації, електротехнічних та комп’ютерно-інтегрованих технологій цього року студентська наукова конференція була вперше проведена в режимі он-лайн. Матеріали кращих доповідей було рекомендовано опублікувати у Віснику НУВГП, Віснику ННІ АКОТ та інших виданнях.

Ряд вагомих здобутків у студентській науці останнім часом показала кафедра комп’ютерних технологій та економічної кібернетики. Почесне трете місце у другому турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт в галузі «Інформаційно-комунікаційні технології в освіті» зайняв студент ІІ курсу ННІЕМ, спеціальності Економічна кібернетика Васильєв Борис (науковий керівник –  к.т.н., доцент Василів В.Б.). Актуальною на сьогодні є тема його наукової роботи: «Проектування та розробка агрегатора масових відкритих онлайн-курсів». 9-10 квітня 2020 року у Львівському національному університеті імені Івана Франка відбувся другий тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціалізації “Економічна кібернетика”. Переможцем конкурсу та лауреатом диплома ІІ ступеня став студент групи ЕК-31 Красько Богдан (науковий керівник – к.е.н., доцент Джоші О.І.) Інший учасник конкурсу від НУВГП студент групи ЕК-41 Бондарчук Олександр отримав нагороду у номінації «За актуальність наукового дослідження».

На кафедрі комп’ютерних наук та прикладної математики діє сім наукових гуртків. Результатом їх роботи є статті у Віснику ННІ АКОТ,  Віснику НУВГП та інших сучасних наукових виданнях, тези конференцій, свідоцтва авторських прав на комп’ютерні програми, участь студентів спеціальностей кафедри в олімпіадах різних рівнів.

Другим питанням, яке розглядалось на засіданні Ради, було обговорення результатів експертних оцінок щодо акредитації освітньо-професійних програм першого (бакалаврського) рівня підготовки “Комп’ютерні науки” та “Комп’ютерна інженерія”. Гаранти вказаних ОПП Мартинюк П.М. та Круліковський Б.Б. поділилися досвідом проходження акредитації. Так експертною групою по акредитації було відмічено оригінальність освітньої програми “Комп’ютерна інженерія”, що полягає у наявності неявної спеціалізації “системний інтегратор”. Гарант ОПП “Комп’ютерні науки” Мартинюк П.М. відмітив, що необхідно підвищувати інформаційну культуру викладачів та студентів щодо розуміння суті освітніх програм та їх положень, популяризувати академічну мобільність здобувачів вищої освіти на міжнародному рівні, активізувати науково-дослідницьку роботу студентів.

Також НМР з якості ННІ АКОТ розглянула і затвердила нову, підготовлену кафедрою АЕКіТ, ОПП «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка галузі знань 14 Електрична інженерія (кваліфікація: інженер-електрик). Участь у її розробленні приймали не тільки кваліфіковані викладачі кафедри з галузі електроенергетики, а й студенти, виробничники та випускники кафедри, зокрема фахівці з Рівненського заводу високовольтної апаратури.

На засіданні Ради розглядалось ще одне питання – це оцінка якості викладання дисциплін кафедрою обчислювальної техніки. За результатами доповіді координатора з якості кафедри Замрія Б.А. стан викладання на кафедрі оцінено у цілому позитивно, але, як показало опитування студентів, на заняттях необхідно більше уваги приділяти виробленню практичних навичок з комп’ютерної інженерії.

Крім того, на засіданні НМР з якості ННІ АКОТ традиційно розглядались і затверджувались методичні вказівки викладачів кафедр інституту. За місяць карантину викладачами інституту підготовлено 15 методичних вказівок.

В різному обговорювався лист МОН України щодо окремих питань діяльності закладів вищої освіти в умовах карантину.назад