ННІ Автоматики, кібернетики та обчислювальної техніки

ННІ Автоматики, кібернетики та обчислювальної техніки

Відбіркова комісія інституту автоматики, кібернетики таа обчислювальної техніки розпочала роботу з прийому абітурієнтів, які будуть навчатися за скороченим терміном навчання, за інтегрованими програмами по нових ліцензованих напрямах підготовки.

Першим абітурієнтом напряму підготовки "Комп'ютерна інженерія" став випускник Новоград-Волинського промислово-економічного технікуму за спеціальністю "Обслуговування комп'ютерних систем та мереж" Крохмаль Дмитро Анатолійовичназад