Наукова конференція викладачів кафедри вищої математики

Наукова конференція викладачів кафедри вищої математики

14 травня 2013 р. кафедрою вищої математики проведено наукову конференцію.

  1. Слюсарчук В. Ю. Задачі Коші з неєдиними розв’язками.
  2. Слюсарчук В.Ю. Диференціальна ознака збіжності рядів.
  3. Тадеєв П. О. Моделювання векторних полів у n-вимірному афінному просторі.
  4. Тадеєв П. О. Особливості навчання обдарованих студентів у навчальному комплексі «Коледж-університет».
  5. Сяський В. О. Контактні взаємодії пластин з розімкнутими криволінійними пружними елементами.
  6. Брушковський О. Л. Плоска задача теорії пружності з визначенням граничних умов за показниками тензодатчиків без врахування, з частковим та повним врахуванням розрахункових схем досліджуваних елементів.
  7. Іващук Я. Г.  Оцінка збіжності алгоритму найкращого рівномірного наближення функцій елементами інтерполяційних класів.
  8. Дейнека О. Ю. Стійкість за першим наближенням розв’язків однієї системи телеграфних рівнянь.
  9. Цецик С.П. Педагогічні умови забезпечення професійної спрямованості математичної підготовки студентів екологічних спеціальностей.


назад