Конкурс на заміщення вільних вакантних держбюджетних місць. до 15.09.2017 року.

Конкурс на заміщення вільних вакантних держбюджетних місць. до 15.09.2017 року.

В інституті автоматики, кібернетики та обчислювальної техніки оголошується конкурс на заміщення вільних вакантних держбюджетних місць. до 15.09.2017 року.

Відповідно до ПОЛОЖЕННЯ про переведення студентів, які навчаються за кошти фізичних (юридичних) осіб, на вакантні місця державного замовлення у Національному університеті водного господарства та природокористування, просимо студентів денної платної форми навчання звернутися з заявою в деканат ауд. 133. Попередньо просимо ознайомитися з цим положенням та прийти вже з необхіднимидокументами для переведення.

Напрям підготовки

Курс  2017  

Кількість місць

Примітка 

113 ПМ

       4 інт

              1

 

6.04030101-ПМ

         3

              1

 

         4

              1

 

6.040302 «Інформатика»

         3

              2

 
 

151 «АКІТ»

 

         2

              2

 
 

       4 інт.

              1

 

6.05020201 «АУТП»

         3

              2

 

         4

              2

 
 

122 «КНІТ»

       4 інт.

              2

 

141 ЕЕЕ

 

         2

              4

 
 

         3

              2

 
 


назад