«Дні науки» кафедри вищої математики

«Дні науки» кафедри вищої математики

У рамках фестивалю «Дні науки» на кафедрі вищої математики.

Найсуттєвіший внесок у розвиток наукових досліджень зробив доктор фізико-математичних наук, професор кафедри вищої математики, член-кореспондент НАН України Слюсарчук Василь Юхимович.

Загальна кількість його наукових праць складає 430. За 2019 р. він опублікував 21 працю, у наукометричній базі Scopus - 8, h-index - 9. Василь Юхимович є фахівецем у галузі диференціальних рівнянь і функціонального аналізу. Він спростував гіпотезу Любича про диференційовне відображення, показав щільність множини нерозв'язних задач Коші у просторі всіх задач Коші у випадку нескінченновимірного банахового простору та щільність множини задач Коші з неєдиними розв'язками у множині всіх задач Коші у випадку банахового простору довільної розмірності. Увів поняття істотно нестійких розв'язків еволюційних рівнянь і дослідив рівняння з істотно нестійкими розв'язками, отримав нові теореми про стійкість і нестійкість за лінійним наближенням розв'язків еволюційних рівнянь, встановив необхідні й достатні умови оборотності лінійних неавтономних с-неперервних функціонально-диференціальних операторів, встановив необхідні й достатні умови абсолютної стійкості динамічних систем із післядією, знайшов нові умови існування майже періодичних розв'язків нелінійних диференціальних, різницевих, диференціально-різницевих та функціональних рівнянь без використання H-класів цих рівнянь. Отримав загальні результати про збіжність числових рядів, окремими випадками яких є відповідні результати Лейбніца, Д'Аламбера, Гаусса, Коші, Абеля, Діріхле, Куммера, Єрмакова та інших математиків. Отримав нову інтегральну ознаку збіжності рядів.назад