«ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ»

«ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ»

28 травня на черговому засіданні вченої ради навчально-наукового інституту автоматики, кібернетики та обчислювальної техніки було розглянуто питання про започаткування нової освітньої програми «Цифрові технології дистанційної освіти» в рамках спеціальності «Професійна освіта (цифрові технології)». Проект програми представив завідувач кафедри комп’ютерних технологій та економічної кібернетики проф. П.М. Грицюк, який зазначив, що дане питання було попередньо обговорено на методичних семінарах та засіданнях кафедри. Актуальність нової освітньої програми стала очевидною в період карантину, коли всі форми навчальної, наукової та організаційної діяльності в НУВГП та інших навчальних закладах України були переведені в дистанційний формат. Однак, зрозуміло, що і після завершення карантину дистанційний формат освіти буде використовуватися для проведення окремих лекцій, консультацій, занять з малими групами та заочниками. Тому враховуючи сучасну ситуацію в освіті та потребу професійних навчальних закладів у фахівцях відповідної спеціальності, започаткування даної освітньої програми є доцільним і своєчасним. Випускники спеціальності зможуть працювати як у галузі розробки, налагодження та експлутації комунікаційного та  програмно-апаратного забезпечення систем дистанційної освіти так і викладачами спеціальних дисциплін за даною галуззю у навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації (училища, коледжі, ліцеї). На засіданні вченої ради відбулося обговорення, в результаті якого ініціатива кафедри комп’ютерних технологій та економічної кібернетики була підтримана. Наступним кроком стане винесення освітньої програми на широке обговорення за участю студентів, фахівців професійної освіти та інших стейкхолдерів.назад