Чергове засідання вченої ради

Чергове засідання вченої ради

Відбулося чергове засідання вченої ради навчально-наукового інституту автоматики, кібернетики та обчислювальної техніки за порядком денним:

  1. Конкурсні вибори.

  2. Про виконання планів роботи кафедр та інших структурних підрозділів за 2012-2013 р.

  3. Про результати ліцензування нових спеціальностей та завдання колективу інституту щодо усунення недоліків, відмічених у звітах експертних комісій.

  4. Про затвердження плану роботи ННІ АКОТ на 2013-2014 н.р.

  5. Про затвердження Положення про ННІ АКОТ та комісій при вченій раді інституту (комісія з науково-методичної роботи, комісія з наукової роботи та комісія з виховної, спортивної та культурно-масової роботи).

  6. Обговорення Концепції розвитку ННІ АКОТ на 2013-2018 роки.

  7. Про затвердження програм навчальних дисциплін для додаткових освітніх послуг по спеціальностях інституту.

  8. Про затвердження програм вступних іспитів в аспірантуру відповідних спеціальностей інституту.

  9. Про результати якісної успішності студентів за літню екзаменаційну сесію 2012-2013 р.

  10. Обговорення претендентів на призначення стипендії ректора та інших персональних стипендій.

Вирішено також низку важливих поточних питань, серед яких питання профорієнтації, проведення рекламної компанії, що виникли у зв'язку з ліцензуванням п'яти нових напрямів підготовки.назад