Наукова діяльність

Розробки

Сектор інноваційної діяльності та трансферу технологій та науково-дослідна частина запрошують всіх бажаючих працівників університету – авторів науково-дослідних розробок, патентів на винаходи та корисні моделі подавати свої інноваційні пропозиції шляхом заповнення інтерактивної форми опису розробки.

Всі подані пропозиції буде внесено до бази даних науково-дослідних розробок університету та презентовано в електронному Каталозі науково-технічних розробок НУВГП.

З метою розповсюдження інформації та подальшої комерціалізації ідей, інформацію буде подано до бази даних «Інноваційні технології і розробки» Українського інституту технічної та економічної інформації та до Національної мережі трансферу технологій (NTTN), учасником якої є університет. Національна мережа трансферу технологій інтегрована до Європейської мережі трансферу технологій, тому пошук партнерів та інвесторів для кооперації при розробці і впровадженні високотехнологічних наукових продуктів здійснюється як в Україні, так і за кордоном.

Форма подання розробки.

Коди ринкових застосувань

Ключові слова