Наукова діяльність

Збірник наукових праць «Пожежна безпека»

Збірник наукових праць «Пожежна безпека»

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

 Повідомляємо вам, що у

Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності

виходить друком Збірник наукових праць

«Пожежна безпека».

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації видане Міністерством юстиції України (Серія КВ № 14342-3313 ПР від 26.06.2008 р.).

Згідно з постановою президії ВАК України, Збірник наукових праць «Пожежна безпека» належить до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних досліджень на здобуття наукового ступеня доктора  та кандидата наук за напрямками: технічні науки (від 27.05.2009 р., №1-05/2).

Тематичною спрямованістю видання є висвітлення проблемних питань і результатів фундаментальних та прикладних наукових досліджень в сфері пожежної безпеки, впливу небезпечних факторів пожеж на життєдіяльність та здоров'я людей, національне багатство та навколишнє природне середовище.

Повідомляємо, що у нашому Університеті функціонує ад’юнктура та спеціалізована вчена рада із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю: 21.06.02 – пожежна безпека.

Детальну інформацію щодо вимог оформлення статей можна знайти на сайті університету (http://www.ubgd.lviv.ua/index.php?id=139).

 Запрошуємо до співпраці!

Вимоги щодо оформлення матеріалів у збірник наукових праць "Пожежна безпека" представлені у файлі.

Вимоги до оформлення статей у збірник наукових праць "Пожежна безпека"назад