Наукова діяльність

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

Збірник  наукових праць "Економічний аналіз"

Інформаційний лист

Кафедра економічного аналізу і статистики

Тернопільського національного економічного університету

повідомляє про формування чергового випуску збірника наукових праць

"Економічний аналіз"

Збірник призначений для фахівців, які цікавляться теоретичними та прикладними проблемами економіки управління, фінансів, обліку, аналізу й аудиту, дає змогу науковій громадськості ознайомитися з результатами досліджень вчених-економістів.

Збірник наукових праць "Економічний аналіз" входить до переліку фахових видань Вищої атестаційної комісії у галузі економічних наук (постанова Президії ВАК України від 14 жовтня 2009 р. № 1-05/4 (бюлетень ВАК України. -2009. - № 11. -С. 6).

Мова збірника: українська, однак приймаються також статті росіською та англійською мовами.

Детальні умови щодо участі та подачи матеріалів представлені на сайті збірника наукових праць "Економічний аналіз" http:/econa.org.uaназад