Наукова діяльність

Всеукраїнська науково-практична конференція

Всеукраїнська науково-практична конференція

ШАНОВНІ КОЛЕГИ !

Міністерство освіти і науки України

Житомирський державний технологічний університет (м. Житомир)

Вінницький торговельно - економічний інститут

Київського національного торговельно-економічного університету (м. Вінниця)

Житомирський державний університет ім. Франка (м. Житомир)

Національний університет харчових технологій (м. Київ)

Уманський національний університет садівництва (м. Умань)

Житомирська обласна громадська організація людей з інвалідністю «Молодь. Жінка. Сім’я»

Житомирська обласна громадська організація «Житомирський обласний студентський інноваційний бізнес - інкубатор (ЖОСІБІ)» (м. Житомир)

Запрошують до участі у  

Всеукраїнській науково-практичній конференції молодих науковців, аспірантів, здобувачів і студентів

«Сучасні інструменти реалізації практичного менеджменту, маркетингу та логістики: особливості застосування в глобальному конкурентному середовищі»

яка відбудеться 14-15 листопада

2013 року в Житомирському державному

технологічному університеті (м. Житомир)

 

В розрізі тематики конференцііїї заплановано наступніі секцііїї:

1. Сучасні тенденції розвитку теорії та практики менеджменту в глобальному конкурентному середовищі;

2. Проблеми стратегічного менеджменту та маркетингу підприємств;

3. Новітні технології та інструменти у сфері маркетингу;

4. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності підприємств;

5. Економіко-математичне моделювання, інформаційне забезпечення та сучасні технології в менеджменті;

6. Інноваційні інструменти управління  логістичною діяльністю вітчизняних підприємств;

7. Екологічний менеджмент в системі управління підприємством;

8. Функціональні області менеджменту: виробництво, інновації, інвестиції, фінанси, персонал та ін.

Інформаційний лист - запрошенняназад