Наукова діяльність

Всеукраїнська наукова інтернет-конференція «Розвиток банківського бізнесу в умовах глобальної нестабільності»

Всеукраїнська наукова інтернет-конференція  «Розвиток банківського бізнесу в умовах глобальної нестабільності»

Шановні колеги!

Міністерство освіти і науки України

Тернопільський національний економічний університет

Факультет банківського бізнесу

Кафедра банківської справи

запрошують до участі у

Всеукраїнській науковій інтернет-конференції

 «Розвиток банківського бізнесу в умовах глобальної нестабільності»

 5 листопада 2013 року

ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМКИ КОНФЕРЕНЦІЇ

Секція 1. Актуальні проблеми грошово-кредитного регулювання економіки в контексті забезпечення макроекономічної стабільності.

  • Роль і місце центрального банку в макроекономічних процесах.

  • Дієвість інструментів грошово-кредитної політики НБУ в період нестабільності на фінансових ринках.

  • Особливості грошово-кредитного регулювання у розвинутих країнах світу.

Секція 2. Сучасні умови та тенденції розвитку банківського бізнесу

  • Сучасний стан та актуальні проблеми розвитку вітчизняного банківського сектору.

  • Система управління банківськими ризиками та їх вплив на стійкість банківських установ.

  • Організація банківського нагляду та його роль щодо підтримки стабільності банківської системи.

Секція 3. Євроінтеграційні процеси та їх вплив на активізацію інноваційно-інвестиційної діяльності комерційних банків

  • Основні напрями євроінтеграційного розвитку банківської системи України;

  • Активізація кредитування реального сектору економіки

  • Інноваційні процеси в розвитку банківської системи.

Інформаційний листназад