Наукова діяльність

Всеукраїнська конференція «Інноваційні підходи допрофесійної підготовки майбутнього вчителя в умовах ВНЗ»

Всеукраїнська конференція «Інноваційні підходи допрофесійної підготовки майбутнього вчителя в умовах ВНЗ»

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Запрошуємо Вас взяти участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції

«Інноваційні підходи допрофесійної підготовки майбутнього вчителя в умовах ВНЗ»,

яка відбудеться

7-8 листопада 2013 року

у Вищому навчальному комунальному закладі

«Одеське педагогічне училище».

Для участі в конференції запрошуються викладачі, педагоги, молоді науковці (докторанти, аспіранти, магістранти).

У програмі конференції:

I. Пленарне засідання та робота секцій за тематичними блоками:

1. Професійне становлення майбутніх спеціалістів в умовах ВНЗ.

2. Компетентнісний підхід як форма організації інноваційної діяльності у ВНЗ.

3. Навчально-методичне забезпечення інноваційної діяльності.

4. Впровадження інновацій у підготовку майбутніх фахівців дошкільної і початкової освіти.

5. Сучасні технології навчання у підготовці майбутніх фахівців.

6. Педагогічні умови створення інформаційного навчального середовища підготовки майбутніх педагогів.

7. Інноваційні підходи розвитку обдарованості студентів.

8. Педагогічна практика як засіб самореалізації та залучення студентів до інноваційної діяльності.

II. Майстер-класи.

III. Культурна програма.

Мова конференції – українська, російська, англійська

УВАГА!

Технічні вимоги до оформлення публікацій узбірнику матеріалів конференції:

- обсяг матеріалів 3-7 сторінок формату А-4;

- тип шрифту Тimes New Rотап, розмір шрифту 14, стиль Normal, інтервал 1,5; поля: ліве – 3см, праве – 1,5 см, верхнє та нижнє – 2,5см;

- жирним шрифтом, маленькими буквами друкується прізвище та ініціали автора(ів); науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційна категорія, педагогічне звання; посада; місце роботи (назва навчального закладу); місто.

- нижче по центру, через інтервал, жирним шрифтом, великими буквами друкується назва матеріалів доповіді,

- через інтервал - виклад основного матеріалу,

- жирним шрифтом, маленькими буквами, через інтервал – література.

Увага! Література до матеріалів оформлюється за вимогами ВАКу України, поданими в Бюлетені ВАКу України №5 за 2009 рік.

Матеріали подавати в одному надрукованому варіанті та електронну версію на диску CD-R у форматі МS Word 97/2000.

Інформаційний листназад