Наукова діяльність

VII Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Сучасні проблеми управління: виклики інформаційної епохи»

VII Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Сучасні проблеми управління: виклики інформаційної епохи»

Шановні колеги!

Маємо честь запросити Вас на

VII Міжнародну науково-практичну конференцію студентів, аспірантів та молодих вчених

«Сучасні проблеми управління: виклики інформаційної епохи»,

яка буде проведена

4-5 грудня 2013 року

в НТУУ «КПІ» на базі Факультету соціології і права.

До участі у конференції запрошуються науковці, викладачі, аспіранти, студенти – всі, хто займається проблемами управління.

 

Тематика конференції:

Секція 1. Теоретико-методологічні засади управління.

     Філософія та соціологія управління.

     Соціально-психологічні аспекти управлінської діяльності.

     Моральні аспекти управлінської діяльності.

     Гендерні моделі сучасного управління.

Секція 2. Технології та інструменти управління в контексті інформатизації суспільства.

     Прикладна соціологія у вирішенні проблем управління.

     Комунікативні стратегії в управлінській діяльності.

     Роль сучасних інформаційних технологій в управлінні людським і соціальним капіталом.

Секція 3. Адміністративно-правові аспекти управління в інформаційному суспільстві.

     Сучасні проблеми надання адміністративних послуг.

     «Електронний уряд» як концепція державного управління.

     Державне управління: макро- та мікровиміри.

Секція 4. Соціально-культурна сфера як об’єкт соціального управління.

     Управління освітою та наукою у суспільстві, заснованому на знаннях та інформації.

     Державне регулювання соціокультурної сфери: соціальне проектування, соціальна діагностика і соціальна експертиза.

     Медіакультурний вектор модернізації соціокультурної сфери.

 

Мови конференції: українська, російська.

 Для участі у конференції необхідно до 8 листопада 2013 року включно за електронною адресою manag.conf@gmail.com надіслати одночасно в електронному варіанті:

  1. заявку на участь в конференції(див. зразок);

  2. тези доповіді(див. вимоги до оформлення);

  3. відскановану рецензію наукового керівника (для студентів та курсантів).

 За результатами конференції буде опубліковано збірник матеріалів.

Інформаційний лист запрошення КПІ та вимоги до подачі матеріалівназад