Наукова діяльність

V Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні тенденції розвитку світової економіки»

V Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні тенденції розвитку світової економіки»

Шановні колеги!

Запрошуємо вас взяти участь у

V Міжнародній науково-практичній конференції

«Сучасні тенденціїрозвитку світової економіки»,

яка відбудеться

12 грудня 2013р.

на базі

Харківського національ­ного автомобільно-дорожнього університету

 

Тематичні напрямки роботи конференції

1. Сучасний вектор розвитку світового госпо­дарства в умовах глобальної нестабільності.

2. Інноваційно-інвестиційні процеси та між­народне науково-технічне співробітництво.

3. Актуальні напрями розвитку міжнарод­ного менеджменту, маркетингу та логістики.

4. Проблеми людського розвитку та соціа­льна політика держав в умовах глобалізацій­них процесів.

 

Умови участі в конференції

До участі у роботі конференції запрошуються науковці, докторанти, аспіранти і здобувачі, викладачі ВНЗ, студенти і магістранти, фахівці з міжнародної економіки, представники органів державної влади і місцевого самоврядування, бізнес-структур, які зацікавлені в тематиці конференції.

Заявку на участь у конференції, тези доповіді і копію квитанції про сплату оргвнеску необхідно надіслати на адресу організаційного комітету до 23 листопада 2013 р. (бажано електронною поштою).Форма заявки наведена в розділі Заявка на участь у конференції.

Організаційний внесок за участь у роботі конференції становить 100 грн. Ця сума включає організаційні витрати, витрати на видання збірника матеріалів конференції та поштову розсилку збірни­ка за вказаною автором адресою. Оплата оргвнеску здійснюється безготівковим способом.

За результатами проведення конференції учасники отримують збірник матеріалів конференції (на одну доповідь надсилається один авторський екземплярнезалежно від кількості авторів) та сертифікат про участь (отримує кожний учасник окремо).

У разі потреби додаткові екземпляри збірника замовляються наперед. Вартість додаткового примір­ника становить 50 грн.

Збірники друкуються до початку роботи конфере­н­ції і розсилаються разом з сертифікатом про участь протягом 5 робочих днів після її проведення.

Офіційні мови роботи конференції україн­ська, російська й англійська.

Інформаційний лист запрошення

Информационное письмо приглашениеназад