Наукова діяльність

V Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Сучасний стан і перспективи розвитку держави і права»

V Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Сучасний стан і перспективи розвитку держави і права»

Шановні колеги!

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

Юридичний факультет

 Запрошує Вас взяти участь у

V Міжнародній науковій конференції студентів, аспірантів та молодих вчених

«Сучасний стан і перспективи розвитку держави і права»,

яку проводить юридичний факультет

Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара

13-14 грудня 2013 року

на базі Палацу студентів.

Тези доповідей учасників конференції будуть опубліковані в збірниках, які будуть роздані під час проведення заходу (у разі очної участі) або надіслані на зазначену поштову адресу (у разі заочної участі).

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

 Напрями роботи конференції

1) теорія та історія держави і права, історія політичних і правових учень, філософія та соціологія права, порівняльне правознавство;

2) конституційне право та конституційний процес, муніципальне право;

3) цивільне право та цивільний процес, сімейне право, міжнародне приватне право;

4) господарське право та господарський процес;

5) трудове право, право соціального забезпечення;

6) земельне право, аграрне право, екологічне право, природоресурсне право;

7) адміністративне право та адміністративний процес, фінансове право, інформаційне право;

8) кримінальне право та кримінологія, кримінально-виконавче право;

9) кримінальний процес та криміналістика, судова експертиза, оперативно-розшукова діяльність;

10) міжнародне публічне право.

Для участі у роботі конференції необхідно до 15 листопада 2013 року надіслати одним листом на електронну адресу dnu.law@gmail.comнаступні файли (тема листа «На конференцію_прізвище та ініціали автора»):

1) тези доповіді у форматі *.doc (назва файлу – прізвище автора і слово «Тези», а між цими словами – тире, наприклад, Корнелюк-Тези.doc);

2) заявку на участь у роботі конференції у форматі *.doc (наприклад, Корнелюк-Заявка.doc) форма додається;

3) відскановану рецензію наукового керівника або іншої особи, яка має науковий ступінь кандидата / доктора юридичних наук, на тези доповіді автора, засвідчену печаткою навчального підрозділу або відділу кадрів ВНЗ у форматі *.jpg (назва файлу – прізвище автора і слово «Рецензія», а між цими словами – тире, наприклад, Корнелюк-Рецензія.jpg);

4) відскановану квитанцію про сплату організаційного внеску для участі у роботі конференції у форматі *.jpg (наприклад, Корнелюк-Квитанція.jpg).

Організаційний комітет до 22 листопада 2013 року повідомить по e-mail всіх, хто надіслав матеріали для участі у роботі конференції, про прийняття або відхилення надісланих матеріалів та надасть інформацію по проживанню учасника конференції. За проханням учасника конференції організаційний комітет до 3 грудня 2013 року надішле офіційне запрошення на конференцію, а також проведе бронювання місця у готелі за кошт учасника або організації / установи, яка його відряджає. Орієнтовна вартість проживання в готелі складає 100 грн. на добу з одного учасника.

Інформаційний лист запрошенняназад