Наукова діяльність

Співпраця з Національною академією аграрних наук

Співпраця з Національною академією аграрних наук

Шановні колеги!

 

Національний університет водного господарства налагодив співпрацю с Національною академією аграрних наук України.

Відповідно до листа НААН № 4-11-149 від 05.05.2014 р. перспективними напрямками співпраці між НУВГП та НААН визначені наступні:

1. У фундаментальних дослідженнях з найважливіших проблем природничих наук:

1) фізичні, хімічні та біологічні процеси в природних та техногенно змінених водних середовищах;

2) гідрогеологічні, геодинамічні, фільтраційні процеси в ґрунтових середовищах;

3) гідравлічні та гідрологічні процеси у відкритих та закритих водотоках, гідротехнічних спорудах;

4) процеси надійності, довговічності, стійкості й міцності конструкцій, будівель, споруд, матеріалів, машин та механізмів;

5) процеси зміни природнокліматичних режимів ґрунтів, територій, населених пунктів, водних об’єктів;

6) процеси стійкості динамічних систем, екологічної стійкості природних агроландшафтів, сільськогосподарських угідь, водогосподарських об’єктів;

7) принципи управління природними та техногенними процесами та їх математичне моделювання.

2. У проблемах збереження навколишнього природного середовища та сталого розвитку:

1) технології та технічні засоби утилізації та знешкодження відходів, викидів, стоків з отриманням корисних продуктів;

2) кількісна та якісна оцінка стану природних ресурсів в умовах змінного антропогенного навантаження та зміни клімату;

3) оптимізація та раціоналізація використання природних ресурсів;

4) методології і методи комплексного моніторингу навколишнього природного середовища та використання даних моніторингу для прогнозних розрахунків;

5) технології та технічні засоби відновлення природного стану довкілля та інженерного облаштування природних об’єктів і територій;

6) математичне моделювання природних процесів для створення інженерних методів їх прогнозування та розрахунку.

3. У новітніх технологіях та ресурсозберігаючих технологіях в енергетиці, промисловості та агропромисловому комплексі:

1) ресурсозберігаючі технології генерування, перетворення та використання енергії;

2) технології комбінованого виробництва теплової та електричної енергії;

3) розвиток нетрадиційних технологій одержання та використання теплової енергії;

4) технології оцінки та видобутку сировинних ресурсів і матеріалів для розвитку промисловості;

5) оцінка змін клімату і розробка відповідних технологій меліорації сільськогосподарських угідь;

6) технології подовження ресурсу і підвищення ефективності та експлуатаційної надійності роботи машин і механізмів;

7) нова техніка і технічні засоби для будівництва, розробки ґрунтів, ремонтно-відновлювальних робіт, для промислового виробництва та спеціального призначення, зокрема на нових біонічних засадах;

8) методи та технології високоефективного використання сільськогосподарських угідь, технології збереження родючості ґрунтів;

9) новітні технології та технічні засоби водопідготовки, водовідведення та водоочистки;

10) геоінформаційні технології в управлінні виробництвом та природними процесами.

 

 

Лист НААН
Лист НААН

Лист НААНназад