Наукова діяльність

Міжнародна науково-практична конференція молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій”

Міжнародна науково-практична конференція молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій”

ВЕЛЬМИШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

запрошує Вас взяти участь у

Міжнародній науково-практичній конференції

молодих учених та студентів

„Актуальні задачі сучасних технологій”.

 

НАПРЯМКИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ

–  фізико-технічні основи розвитку нових технологій;

–  нові матеріали, міцність і довговічність елементів конструкцій;

–  сучасні технології в будівництві, транспорті, машино-  та приладобудуванні;

–   комп’ютерно-інформаційні техно-логії та системи зв’язку;

–   електротехніка та енерго-збереження;

–   фундаментальні проблеми харчових біо- та нанотехнологій;

–    економічні та соціальні аспекти нових технологій.

 

РОБОЧІ МОВИ КОНФЕРЕНЦІЇ:

українська, англійська, російська, польська.

 

МАТЕРІАЛИ КОНФЕРЕНЦІЇ

До початку роботи планується видати збірник тез конференції.

Повностекстові статті по матеріалах доповідей можуть бути опубліковані у фахових виданнях:

  • Науковий журнал “Вісник Тернопільського національного технічного університету”;
  • Науковий журнал “Галицький економічний вісник”.

Детальна інформація щодо реєстрації та участі в конференції рпедставлена у файлах.

Запрошення на конференцію (українською мовою)

Приглашение на конференцию (на русском языке)назад