Наукова діяльність

Міжнародна науково-практична конференція «Екологія –основа збалансованого природокористування в агропромисловому виробництві»

Міжнародна науково-практична конференція «Екологія –основа збалансованого природокористування в агропромисловому виробництві»

Шановні колеги!

 Запрошуємо Вас взяти участь у роботі

Міжнародної науково-практичної конференції

«Екологія –основа збалансованого природокористування в агропромисловому виробництві»,

що відбудеться 10-11 грудня 2013 р.в

Полтавській державній аграрній академії.

 Мета конференції: обговорення та обмін науковою інформацією результатів досліджень з проблем аграрної екології.

 Тематика конференції:

1. Екологічні проблеми галузі землеробства та тваринництва.

2. Екологія та охорона навколишнього природного середовища.

 Доповіді  будуть опубліковані у фаховому виданні «Збірник   наукових праць Полтавської державної аграрної академії»

 Вимоги до подання матеріалів:

До 27 листопада 2013року

Статті подають українською, російською або англійською мовами.

Обсяг статей – до 5 стор. (10 тис. знаків), включаючи таблиці, рисунки (не більше 3). Список використаних літературних джерел (до 5) подається в порядку цитування відповідно до вимог чинного стандарту.

Для оригінал-макета використовують формат А4 з такими полями: верхнє та нижнє – 2 см, ліве – 2,5, праве – 1,5 см.

Гарнітури, розміри шрифтів та начертання:

  • для заголовка статті: Times New Roman, 14 пт, напівжирний, усі великі;

  • для основного тексту, УДК, авторів, місця роботи/навчання, виносок, посилань, підписів до рисунків та назв таблиць: Times New Roman, 14 пт, міжрядковий  інтервал – 1,5.

 Організаційний внесок у розмірі 100 грн. (друк матеріалів) необхідно надіслати поштовим переказом  до 19.10.2013 на адресу:  36003 м. Полтава вул. Сковороди 1/3 Полтавська державна аграрна академія, Оргкомітет конференції, Поспєлова Ганна Дмитрівна, або перерахувати на платіжну картку ‘’Приватбанк’’ 4627 0817 5287 8350 для  Поспєлової Ганни Дмитрівни

Запрошення на конференціюназад