Наукова діяльність

Міжнародна науково-практична інтернет-конференція “Формування економічних структур землеустрою, будівництва та управління нерухомістю: стан, проблеми, рішення”

Міжнародна науково-практична інтернет-конференція  “Формування економічних структур землеустрою, будівництва та управління нерухомістю: стан, проблеми, рішення”

Шановні  колеги !

 Запрошуємо Вас взяти участь у роботі

міжнародної науково-практичної інтернет-конференції

 Формування економічних структур землеустрою, будівництва та управління нерухомістю: стан, проблеми, рішення”,

що відбудеться в листопаді 2013 р. у

Харківському національному університеті міського господарства імені О.М. Бекетова.

 Мета конференції – обговорення та розробка рекомендацій з вирішення проблем ефективної трансформації до ринкових відносин  підприємств будівельної галузі.

 Тематичні напрями роботи конференції:

 1.Теоретичні проблеми формування економічних параметрів структур будівництва та землеустрою в умовах ринку.

2.Проблеми структурних зв’язків в будівельній галузі та їх удосконалення.

3.Розвиток інноваційних напрямків функціонування економіки будівництва України на основі вдосконалення учбових планів, програм і освітніх стандартів вищої школи.

4.Економіка та логістика в будівництві та управлінні землеустроєм.

5.Економічне обґрунтування ефективності інвестиційних та організаційно-технологічних рішень в будівництві та землеустрої.

6.Формування системи моніторингу економічного стану будівельних підприємств як чинника підвищення ефективності систем управління в будівництві.

 

 Робочі мови конференції: українська, російська, англійська, німецька, французька.

 Для своєчасного формування програми та видання матеріалів доповідей необхідно до 25 жовтня 2013 р. надіслати до Оргкомітету електронною поштою:

-          заявку на участь (за доданою формою);

-          тези доповіді (2-4 стор.);

-          копію платіжного доручення про переказ організаційного внеску (відскановану).

Інформаційне повідомленняназад