Наукова діяльність

Міжнародна науково-практична Інтернет – конференція «АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЕКОНОМІКИ ТА УПРАВЛІННЯ У СУЧАСНИХ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ УМОВАХ»

Міжнародна науково-практична Інтернет – конференція «АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЕКОНОМІКИ ТА УПРАВЛІННЯ У СУЧАСНИХ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ УМОВАХ»

Шановні науковці!

Запрошуюємо взяти участь у

Міжнародній науково-практичній Інтернет – конференції:

«АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЕКОНОМІКИ ТА УПРАВЛІННЯ У СУЧАСНИХ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ УМОВАХ»,

яка відбудеться

14-15 ЖОВТНЯ 2013 року

Тематичні напрямки конференції:

Секція 1.  Економіка і управління національним господарством.
Секція 2.  Економіка і управління підприємством.
Секція 3.  Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка.
Секція 4.  Гроші, фінанси і кредит.
Секція 5.  Бухгалтерський облік, аналіз і аудит.
Секція 6.  Оподаткування та бюджетна система.
Секція 7.  Економічна безпека суб’єктів господарської діяльності.
Секція 8.  Математичні методи в економіці.
Секція 9.  Державне управління, самоуправління та державна служба.
Секція 10.Економіка права.

До участі в конференції запрошуються викладачі вищих навчальних закладів, науковці науково-дослідних установ, аспіранти, докторанти, слухачі магістратури, студенти, представники органів державного і місцевого самоврядування, громадських організацій, підприємств, фінансових та інших установ, всі зацікавлені особи.

Контрольні дати конференції:

 

Дата проведення конференції

14-15 ЖОВТНЯ 2013 р.

Останній термін подання матеріалів

13 жовтня 2013 р.

Термін виходу з друку збірника

31 жовтня 2013 р.

Форма участі в конференції – заочна (дистанційна).

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

Інформаційний лист та запрошенняназад