Наукова діяльність

Міжнародна науково -практична конференція «ОСВІТА . НАУКА . КУЛЬТУРА»

Міжнародна науково -практична конференція «ОСВІТА . НАУКА . КУЛЬТУРА»

Міністерство освіти і науки РФ

Російська академія освіти

Гжельский державний художньо -промисловий інститут

Асоціація народних художніх промислів Росії

Ресурсний центр майстрів народних художніх промислів Росії

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі

щорічної міжнародної науково -практичної конференції

«ОСВІТА . НАУКА . КУЛЬТУРА».

22 листопада 2013

на базі Гжельського державного художньо -промислового інституту .

Наукові напрямки конференції :

♦ образотворче та декоративно - прикладне мистецтво;
♦ педагогіка професійної освіти;
♦ економіка та управління ;
♦ соціально - культурна діяльність , сервіс і туризм .
♦ актуальні питання гуманітарних , соціальних і природничих наук

Робота конференції супроводжується виставками творчих робіт , майстер -класами

Для участі у конференції просимо подати в Оргкомітет до 8 листопада 2013 заповнену за запропонованій формі заявку учасника та статті в електронному вигляді, оформлені відповідно до таких вимог: текст статті - від 2 до 6 сторінок (у форматі WORD, шрифт Times New Roman, розмір шрифту 14, міжрядковий інтервал - полуторний); фотографії і графічні матеріали - формат *.jpg c роздільною здатністю не менше 300 dpi ; список літератури з ГОСТ Р 7.0.5 .-2008 наводиться в кінці статті в алфавітному порядку.

Статті, надіслані з порушенням термінів, вимог до коректності наукового змісту і технічного оформлення, не публікуються.
Статті публікуються у збірнику матеріалів за підсумками конференції та висилаються учасникам. Вартість публікації 750 руб. на одного учасника. Можлива публікація без особистої участі у конференції. За підсумками роботи на конференції видається сертифікат учасника. Збірник матеріалів конференції буде включений в Російський індекс наукового цитування (РІНЦ).

Подання документів до Оргкомітету конференції електронною поштою: gzhelnauka@yandex.ru

Інформаційний лист конференціїназад