Наукова діяльність

Конференція в НТУУ Кіївському політехнічному інституті

Конференція в НТУУ Кіївському політехнічному інституті

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі
Х Всеукраїнської науково-методичної конференції

 «Вища освіта: проблеми і шляхи забезпечення якості»

ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ

  • q     Проблеми адаптації європейської системи забезпечення якості вищої освіти
  • q     Національна рамка кваліфікацій вищої освіти України в системі забезпечення якості освіти
  • q     Проблеми створення нового покоління стандартів вищої освіти (компетентнісний підхід)
  • q     Оцінка та моніторинг якості освіти
  • q     Якість освіти, ринок праці та конкуренція ВНЗ
  • q     Моделі університетських систем управління якістю
  • q     Прогресивні педагогічні технології та якість освіти
  • q     Проблеми та перешкоди на шляхах підвищення якості освіти
  • q     Студенти та якість освіти

Більш детальну інформацію щодо участі в конференції можна отримати у файлі:

Інформаційний лист запрошення КПІназад