Наукова діяльність

Колективна монографія «Актуальні питання обліку, аналізу і аудиту: теорія та практика»

Колективна монографія «Актуальні питання обліку, аналізу і аудиту: теорія та практика»

Шановні колеги !

Кафедра обліку і аудиту

Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля

з метою сприяння оприлюдненню результатів науково-дослідницьких робіт запрошує науковців прийняти участь у написанні колективної монографії:

 

«Актуальні питання обліку, аналізу і аудиту: теорія та практика»

(в рамках комплексної теми дослідження «Теоретико-методологічні засади розробки та впровадження інноваційних систем обліку, аналізу і аудиту ефективного розвитку підприємств» державний реєстраційний номер 0110U000203)

 

Контрольні дати

  • формування авторського колективу (подання авторської довідки) — до 30.12.2013 р.

  • надання авторами матеріалів для розгляду організаційним комітетом — до 31.03.2014 р.

  • розсилка монографії авторам — до 30.05.2014 р.

До публікації приймаються роботи, які відображають результати досліджень за запропонованою тематикою.

Робочі мови: українська, російська, англійська.

У монографії плануються наступні розділи:

  1. Проблеми розвитку та взаємодії фінансового і податкового обліку в умовах застосування МСФЗ.

  2. Теорія і практика управлінського обліку і аналізу.

  3. Організація та удосконалення обліку в галузях економіки.

  4. Економічний аналіз та фінансовий менеджмент в ринковій економіці.

  5. Методологія і організація контролю та аудиту діяльності суб’єктів господарювання. Практика застосування МСА.

Інформаційний лист та умови участіназад