Наукова діяльність

Колективна монографія «ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ: ПРОЦЕСИ ТА ЯВИЩА»

Колективна монографія  «ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ: ПРОЦЕСИ ТА ЯВИЩА»

Шановні автори!

 Наукова спільнота Державного ВНЗ «Національний гірничий університет» оголошує набір статей у колективну монографію

«ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ: ПРОЦЕСИ ТА ЯВИЩА»

м. Дніпропетровськ, 2013 рік

 

Члени редакційної колегії:

Швець Василь Якович - завідувач кафедри менеджменту виробничої сфери Державного вищого навчального закладу «Національний гірничий університет», д.е.н., проф., Заслужений економіст України;

Бардась Артем Володимирович – декан факультету менеджменту Інституту Економіки Державного вищого навчального закладу «Національний гірничий університет», д.е.н., проф.;

Вагонова Олександра Григорівна - завідувач кафедри обліку і аудиту Державного вищого навчального закладу «Національний гірничий університет», д.е.н., проф.;

Пашкевич Марина Сергіївна - Директор Центру розвитку підприємництва «Бізнес-Інкубатор НГУ», доцент кафедри економіки підприємства Державного вищого навчального закладу «Національний гірничий університет», к.е.н., доцент;

Папіж Юлія Сергіївнадоцент кафедри менеджменту виробничої сфери Державного вищого навчального закладу «Національний гірничий університет», к.е.н.;

Кабаченко Дмитро Васильович - доцент кафедри економіки підприємства Державного вищого навчального закладу «Національний гірничий університет», к.е.н., доцент;

Усатенко Ольга Вікторівна - доцент кафедри обліку і аудиту Державного вищого навчального закладу «Національний гірничий університет», к.е.н., доцент.

ТЕМАТИКА РОЗДІЛІВ:

1. Теоретичні засади інноваційного розвитку економіки.

2. Методичні підходи до оцінки, прогнозу та управління інноваційним розвитком економіки.

3. Інноваційний розвиток мікро-систем підприємств.

4. Інноваційни розвиток мезо-систем регіонів.

5. Інноваційний розвиток макро-систем країн.

Вимоги до оформлення параграфів монографії:назад