Наукова діяльність

Х Всеукраїнська науково-методична конференція «ВИЩА ОСВІТА: ПРОБЛЕМИ І ШЛЯХИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ»

Х Всеукраїнська науково-методична конференція «ВИЩА ОСВІТА: ПРОБЛЕМИ І ШЛЯХИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ»

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Х Всеукраїнської науково-методичної конференції

«ВИЩА ОСВІТА: ПРОБЛЕМИ І ШЛЯХИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ»

28–29 листопада 2013 р.

Київ – 2013

ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ

Проблеми адаптації європейської системи забезпечення якості вищої освіти

Національна рамка кваліфікацій вищої освіти України в системі забезпечення якості освіти

Проблеми створення нового покоління стандартів вищої освіти (компетентнісний підхід)

Оцінка та моніторинг якості освіти

Якість освіти, ринок праці та конкуренція ВНЗ

Моделі університетських систем управління якістю

Прогресивні педагогічні технології та якість освіти

Проблеми та перешкоди на шляхах підвищення якості освіти

Студенти та якість освіти

КАЛЕНДАР КОНФЕРЕНЦІЇ

Прийом заявок на участь у конференції, текстів доповідей та організаційних внесків до 13 жовтня 2013 р.

Прибуття до Києва 27–28 листопада 2013 р.

Робота конференції 28–29 листопада 2013 р.

Від’їзд учасників 29 листопада 2013 р.

УМОВИ УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ

Для включення доповідей до збірника праць конференції необхідно направити електронною поштою на адресу оргкомітету:

заявку на участь у конференції;

тексти доповідей; копію платіжного доручення про перерахування організаційного внеску.

Одержання доповідей електронною поштою необхідно перевірити за контактним телефоном. Збірник праць конференції планується видати до її початку. Тим учасникам, які сплатять вартість публікації, але не зможуть бути присутніми на конференції, матеріали будуть надіслані після її закінчення. Організаційний внесок кожного з учасників (за інформаційні матеріали, збірник праць конференції, організаційні витрати) становить 150 грн. БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ Одержувач: НТУУ «КПІ», 03056, м. Київ, проспект Перемоги, 37 ГУ ДКCУ у м. Києві Код банка 820019 ЄДРПОУ: 02070921 р/р: 31252272210141, б/н 500 Х Всеукраїнська науково-методична конференція

РОБОЧІ МОВИ КОНФЕРЕНЦІЇ

українська

російська

ОФОРМЛЕННЯ ТЕКСТІВ ДОПОВІДЕЙ

Доповіді обсягом до чотирьох сторінок формату А4 у текстовому редакторі Microsoft Word шрифтом Times New Roman розміром 12 пт через один інтервал з полями: верхнє, нижнє, ліве та праве – 20 мм. Назву доповіді друкувати прописними літерами, вирівнювання «по центру». Через два інтервали під назвою доповіді, вирівнювання «по правому краю» – прізвища та ініціали авторів. Нижче, через два інтервали, вирівнювання «по центру» – місто і повна назва організації. Текст доповіді має бути ретельно відредагований, оскільки матеріали конференції будуть публікуватися без додаткового редагування.

КОНТАКТИ ОРГКОМІТЕТУ

Адреса для листування: НТУУ «КПІ», навчально-методичний відділ проспект Перемоги, 37 м. Київ 03056 E-mail: metod@kpi.ua Телефон для довідок: +38 044 406-82-78 Контактна особа – Ванчугова Людмила Ананіївна, методист навчально-методичного відділу НТУУ «КПІ»

ЗАЯВКА на участь у Х Всеукраїнській науково-методичній конференції «ВИЩА ОСВІТА: ПРОБЛЕМИ І ШЛЯХИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ»

Прізвище Ім’я По батькові

Науковий ступінь

Вчене звання

Посада

Організація (повна назва)

Адреса

Телефон

E-mail

Тема доповіді

Прошу забронювати для мене ____місць з «___» по «___» листопада 2013 р.: – в університетському готелі (орієнтовна вартість 200 грн. за добу) – у міському готелі Заповніть та відправте електронною поштою з копією платіжного доручення до 13 жовтня 2013 р. Офіційне запрошення буде Вам надіслано електронною поштою до 5 листопада 2013 р. за адресою, зазначеною у заявці.назад