Наукова діяльність

Х Всеукраїнська науково-методична конференція "Вища освіти: проблеми і шляхи забезпечення якості"

Х Всеукраїнська науково-методична конференція "Вища  освіти: проблеми і шляхи забезпечення якості"

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас  взяти участь у роботі

Х Всеукраїнської науково-методичної конференції

"Вища  освіти: проблеми і шляхи забезпечення якості"

яка відбудеться 28-29 листопада 2013 року

в м. Києві

в Національному технічному університеті України "Київський політехнічний інститут"

Пріоритетні напрямки роботи конференції

  • Проблеми адаптації європейської системи забезпечення якості вищої освіти;

  • Національна рамка кваліфікацій вищої освіти України в системі забезпечення якості освіти;

  • Проблеми створення нового покоління стандартів вищої освіти (компетентнісний підхід);

  • Оцінка і моніторинг якості освіти;

  • Якість освіти, рикон праці та конкуренція ВНЗ;

  • Моделі університетських систем управління якістю;

  • Прогресивні пелагогічні технології та якість освіти;

  • Проблеми та перешкоди на шляхах підвищення якості освіти;

  • Студенти та якість освіти.

Інформаційний лист запрошення КПІназад