Наукова діяльність

Інтернет конференція

Інтернет конференція

Шановні колеги!

Запрошуємо до участі у роботі

Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції

«Управління людськими ресурсами в постіндустріальному суспільстві: глобальні виклики та перспективи розвитку»,

що відбудеться 29 жовтня 2013 року на базі Полтавської державної аграрної академії.

На конференції будуть працювати такі секції:

  1. Теорія та методологія управління людськими ресурсами в умовах постіндустріальної трансформації.
  2. Інформаційна складова управління трудовими ресурсами в постіндустріальному суспільстві.
  3. Соціальні аспекти управління людськими ресурсами в Україні.
  4. Сучасні проблеми управління трудовими ресурсами сільськогосподарських підприємств і шляхи їх розв’язання.
  5. Економіка праці та облік персоналу в сучасних умовах.
  6. Динаміка розвитку ринку праці та ринку освітніх послуг.
  7. Державне управління та місцеве самоврядування у забезпеченні розвитку сільських територій.
  8. Маркетингові аспекти управління персоналом організації.
  9. Нормативно-правове забезпечення управління персоналом організації.

 Робочі мови конференції українська, російська.

Запрошення на конференціюназад